Zpět na "PRO ČLENY"

Odborky

Zatím je zde uveden pouze seznam odborek a u některých už i seznam bodů ke splnění a základní podmínka.
Pořád se jedná o pracovní verzi, neboť odborky nyní prochází revizí, takže je možné (ale ne příliš pravděpodobné), že se třeba ještě pozmění.

Už se objevily první detaily u sedmi odborek, doufejme, že další budou následovat o něco rychleji;-)

Seznam Odborek:

Odborky:

Atlet

Detaily: (html)(pdf) Tabulka: (html)(pdf)
 1. Běh na 60 metrů.
 2. Běh na 1500 metrů.
 3. Skok daleký.
 4. Šplh na tyči (4,5 metrů).
 5. Plavání na 50 metrů.
 6. Běžecký test.
 7. Cvičební cyklus.
 8. Shyby.
 9. Leh – sed.
 10. Skok daleký z místa.
 11. Cvičební sestava s tyčí.
 12. Hluboký předklon.
 13. Kliky.
Pro získání odbornosti Atlet je důležité splnit celkové limity disciplín číslo 1 – 5, 6 – 12 a 13. Pro zařazení do kategorie je rozhodující věk (15 let a 1 sekunda už je starší), ve kterém adept splnil poslední úkol. Odbornost je třeba ukončit nejpozději do jednoho roku od započetí.
Zpět nahoru

Beskyd

Není nutné splnit do 1 roku.
Je třeba navštívit libovolným způsobem těchto 17 míst z Beskyd.
Zpět nahoru

Botanik

Detaily: (html)(pdf)
 1. Poznej 75 druhů bylin.
 2. Poznej 20 druhů dřevin.
 3. Poznej 5 druhů pokojových rostlin.
 4. Poznej 10 druhů nekvetoucích rostlin.
 5. Poznej 10 druhů jedlých a 5 druhů jedovatých hub.
 6. Poznej 15 druhů léčivých rostlin, u 10 znej použití a účinky.
 7. Herbář 10 druhů rostlin.
 8. Určování rostlin podle klíče.
 9. Sbírka listů 10 druhů dřevin.
 10. Rozliš základní typy plodů rostlin.
 11. Základy fyziologie rostlin.
 12. Vysej rostlinu, sleduj a zaznamenej její růst a vývoj.
Pro získání odbornosti je nutno splnit 11 podmínek.
Zpět nahoru

Cyklista

 1. Znej vybavení a údržbu kola.
 2. Dokaž, že zvládneš lehkou opravu kola.
 3. Ujeď 50km v průběhu jednoho dne.
 4. Celkově najeď 500km.
 5. Znej pravidla silničního provozu.
 6. Nauč se bezpečně poznávat dopravní značky.
 7. Popiš profil tratě.
Pro získání odbornosti je nutno splnit všechny podmínky.
Zpět nahoru

Entomolog

 1. vysvětli, co je to hmyz, zařaď jej do živočišného systému.
 2. orientačně od sebe odliš hmyzí řády a znej alespoň jednoho jejich zástupce.
 3. nasbírej, vypreparuj, uprav do sbírky a urči 10 různých druhů hmyzu.
 4. popiš život 2 druhů hmyzu, zástupci budou určeni zkoušejícím.
 5. popiš 5 objektů vytvořených hmyzem - prakticky s pomůckami.
 6. pořiď si insektárium a pěstuj v něm min. 1 měsíc libovolný druh hmyzu.
 7. urči 20 ze 30 druhů denních motýlů – dohoda se zkoušejícím.
 8. urči 15 ze 30 nočních druhů motýlů –viz.7.
 9. urči 50 druhů brouků ze 70 – viz.7
 10. urči 20 druhů hmyzu, kteří nebyli v předcházejících bodech.
Zpět nahoru

Hudebník

Detaily: (html)(pdf)
 1. Zvládni hru na 1 hudební nástroj – doprovod na výpravě u zpěvu.
 2. Zpěvník-aspoň 70 písní, z toho 50 běžně hraných.
 3. Zpěv-zpívat na výpravě, jedno sólo, znát texty.
 4. Základní znalosti o notách, stupnicích a předznamenáních.
 5. Zúčastni se festivalu (jako divák).
Pro získání odbornosti je nutno splnit všechny podmínky.
Zpět nahoru

Horal

Detaily: (html)(pdf)
 1. Měj odborku "Beskyda".
 2. Bivakuj 5 nocí v horách.
 3. Znej velmi dobře pohoří ČR.
 4. Urči 10 nerostů a 10 hornin.
 5. Poznej 20 savců a 15 ptáků žijících v horách.
 6. Poznej 20 rostlin.
 7. Podnikni horskou túru.
 8. Navštiv Tatry.
 9. Znej dokonale horolezecké úvazy.
Odborku je možné splnit po dosažení 15. roku života.
Zpět nahoru

Hvězdář

Detaily: (html)(pdf)
 1. Měj všeobecné znalosti o nebeských tělesech (hlavně v rámci sluneční soustavy) a jejich pohybu.
 2. Najdi na obloze a pojmenuj 12 souhvězdí.
 3. Najdi na obloze planety a významné hvězdy (Polárka, letní trojúhelník,…).
 4. Postavení Slunce, Měsíce a Země- zatmění, doba oběhu, příliv a odliv,…
 5. Meteority a komety.
 6. Základní teorie o vzniku vesmíru.
 7. Zeměpisné šířky a délky - praxe na mapě.
 8. Návštěva hvězdárny a planetária.
 9. Sestroj sluneční hodiny.
Pro získání odbornosti je nutno splnit 8 podmínek.
Zpět nahoru

ILM (Indiánská Lesní Moudrost)

 1. Sleduj stopu alespoň 2 km – zkouška se dělá v zimě a v létě.
 2. znej 2 zkoušky zraku.
 3. znej teorii výroby indiánského oděvu, střih a význam znaků, předlož min. mokasíny, bederní roušku a nohavice.
 4. vyrob si totemovou hůl, totemový štít a znej totemový systém Indiánů.
 5. znej teorii výroby a stavby týpí.
 6. rozdělej oheň bez zápalek (kdykoli), s 1 zápalkou za deště a za sněhu.
 7. vyrob luk a šípy – znej postup jejich výroby.
 8. poznej 10 souhvězdí a alespoň 2 indiánské pověsti o hvězdách.
 9. splň odborku 3 orlí.
 10. nauč se předvídat počasí - teoreticky i prakticky.
 11. slož 2 z těchto odborek – botanik,zoolog,stopař, dřevař, entomolog, ornitolog, táborník.
 12. znej zákony lesní moudrosti a řiď se jimi.
 13. 5 značek z kamenů, 5 z větví a 5 z trávy.
 14. nauč s 100 znaků posunkové řeči.
 15. vyrob indiánskou lžičku a píšťalku.
Zpět nahoru

Kuchař

Detaily: (html)(pdf)
 1. Nauč se vařit 10 polévek.
 2. Nauč se vařit 20 hlavních jídel.
 3. Znej přibližné kalorické hondoty potravin.
 4. Znej ceny základních potravin.
 5. Sestav jídelníček na 14 dnů.
 6. Znej základní hygienické předpisy pro táborovou kuchyň.
 7. Znej základní pravidla skladování a přechovávání potravin.
 8. Nauč se bezpečně poznávat jedlé houby.
 9. Znej různé druhy užitkových ohňů, závěsů a pecí a nauč se je využívat při vaření.
Pro získání odznaku musí být splněno 8 podmínek.
Zpět nahoru

LMBM (Lesní Moudrost Bílého Muže)

 1. předveď své fotografie krajiny a lidí, uměj používat program pro práci s fotkami.
 2. zachyť řeč 5-ti druhů zvířat.
 3. nauč se překreslovat mapové výseky, kreslit topografické náčrty a orientační mapy.
 4. nauč se měřit výšky v terénu – dokaž prakticky terénu.
 5. nauč se odhadovat vzdálenosti-viz.4.
 6. změř ze břehu šířku řeky – viz.5.
 7. změř rychlost vodního toku.
 8. uplatňuj zásady ochrany přírody - zkoušející posoudí zda-li adept průběžně respektuje přírodu, chrání a pomáhá ji.
 9. nauč alespoň 5 dovedností další osobu.
Zpět nahoru

Ornitolog

Detaily: (html)(pdf)
 1. Poznej 40 druhů ptáků.
 2. Poznej 15 druhů ptáků podle hlasu.
 3. Znalosti o siluetách dravců.
 4. Znej dobře způsob života 15 druhů ptáků.
 5. Vyrob a zavěs ptačí budku.
 6. Vyrob a zavěs ptačí krmítko, sleduj, kteří ptáci jej navštíví.
 7. Znej aspoň 10 chráněných ptáků v ČR, znej způsoby ochrany ptáků.
 8. Dlouhodobé pozorování 1 druhu ptáka - informace, fotky.
 9. Anatomie a fyziologie ptáků.
 10. Znej 15 druhů ptáků mimo ČR.
 11. Znej 10 druhů ptáků, kteří jsou užiteční pro člověka.
Pro získání odbornosti je nutno splnit všechny podmínky.
Zpět nahoru

Plavec

 1. Uplav 200 m.
 2. Uplav 20 m pod vodou.
 3. Uplav 50 m za 50s.
 4. Potop se do 3 metrů.
 5. Zvládni alespoň dva plavecké styly.
 6. Předvěď startovní skok (šipku).
 7. Znej zásady záchrany tonoucího.
 8. Znej nejméně 5 her ve vodě.
Pro získání odznaku musí být splněny všechny podmínky.
Zpět nahoru

Spojař

Detaily: (html)(pdf)
 1. Znej telefonní čísla linek tísňového volání a zásady při jejich volání.
 2. Nauč se Morseovu abecedu přijímat a vysílat zvukem, světlem a praporky.
 3. Nauč se přijímat a vysílat semafor.
 4. Nauč se jednoduché šifry.
 5. Znej alespoň tři druhy tajného písma na třech různých principech.
 6. Nauč se hláskovací tabulku.
 7. Orientuj se v prostředcích ochrany počítače připojeného k Internetu.
 8. Využívej aktivně komunikačních možností Internetu.
?Pro získání odbornosti je nutno splnit všechny podmínky?
Zpět nahoru

Stopař

 1. poznej stopy 20 z 22 savců a 15 ze 17 ptáků.
 2. ovládej stopování v terénu- stopuj zvěř a urči, alespoň 200m.
 3. nauč se odlévat stopy, vyrob sbírku 10 odlitků.
 4. zhotov fotografie vysoké zvěře a jejich stop.
 5. ujdi km za 8 min.
 6. stopuj oddíl na výpravě při hře.
 7. splň samotku 12hodin.
 8. poznej siluety 5 dravých ptáků.
Zpět nahoru

Uzlař - Lasař

Detaily: (html)(pdf)
 1. Uvaž 6 základních uzlů za 35 sekund.
 2. Uvaž dalších 25 uzlů a znej jejich použití.
 3. Nauč se uvázat dva druhy pout.
 4. Nauč se uplést dva druhy turbanů.
 5. Roztoč velké kolo.
 6. Nauč se slaňovat.
 7. Nauč se základní školu lasování.
 8. Nauč se nejméně 3 přechodové prvky.
 9. Nauč se minimálně jeden prvek vyšší školy.
 10. Nauč se nahazovat kličky.
Pro získání odznaku musí být splněno 9 podmínek, vypustit je možno některou z těchto: 5, 8, 9, 10.
Zpět nahoru

Výtvarník

Detaily: (html)(pdf)
 1. Výtvarné směry, malíři, ilustrátoři:
 2. Malba
 3. Kresba
 4. Výzdoba trička:
Pro získání odznaku lze vypustit jeden podbod
Zpět nahoru

Zdravotník

Detaily: (html)(pdf)
 1. Znej zásady poskytování první pomoci a posutp při poskytování první pomoci.
 2. Znej druhy poranění, úrazů a způsob jejich ošetření.
 3. Znej první pomoc při šoku, mdlobě, bezvědomí.
 4. Uměj povádět kříšení.
 5. Znej první pomoc při hromadném úrazu.
 6. Znej druhy obvazů a obvazovou techniku.
 7. Znej vybavení a použití lékárničky.
 8. Znej základní hygienické předpisy pro provoz letního tábora, jak předcházet epidemiím.
 9. Znej anatomii a fyziologii lidského těla.
Pro získání odznaku musí být splněny všechny podmínky.
Zpět nahoru

Zoolog

Detaily: (html)(pdf)
 1. Poznej aspoň 40 druhů savců.
 2. Poznej stopy 20 druhů zvířat (pouze otisky končetin).
 3. Znej u 20 druhu našich savců rozšíření, způsob života apod.
 4. Poznej minimálně 10 druhů ryb.
 5. Znej plazy žijící v ČR, první pomoc při uštknutí.
 6. Znej národní parky a některá chráněná území v ČR.
 7. Poznej aspoň 5 druhů obojživelníků.
 8. Poznej aspoň 25 druhů nejběžnějších ptáků.
 9. Znej všechny naše chráněné savce (zařazení do systému, rozšíření).
 10. Zařaď člověka do systému (od říše až po poddruh).
 11. Nauč se 20 latinských názvů našich obratlovců.
 12. Poznej 10 druhů našich mlžů a plžů.
 13. Poznej 30 druhů hmyzu.
 14. Znej zásady chování při styku se zvířaty nakaženými vzteklinou.
Pro získání odznaku musí být splněny všechny podmínky.
Zpět nahoru


Zpět na "PRO ČLENY"